About

Miluju fotku, protože mi umožňuje komunikovat mé myšlenky a sny se světem a lépe chápat to, co se děje kolem mě.
Na začátku roku 2018 jsem fotila propagační portréty českému ekonomovi a filosofovi  Tomášovi Sedláčkovi, které jste mohli vidět například v jeho bestselleru Ekonomie dobra a zla.
V srpnu 2018 jsem se účastnila Magnum Photo Workshopu s dokumentárními fotografkami Susan Meiselas a Newshou Tavakolian, na který jsem byla vybrána díky mému projektu Symbioza.

-I-

I love photography, because I can use it as a tool for communicating my thoughts and dreams with the world and for better understanding what happens around me.
At the beginning of 2018, I was working on promotional portraits of Czech economist and philosopher Tomáš Sedláček. You can see the photographs in his bestseller Economics of Good and Evil.
In August 2018, I attended the Magnum Photo Workshop lectured by documentary photographers Susan Meiselas and Newsha Tavakolian, which took place in Tokyo. I was selected thanks to my project Symbiosis.