Motherhood

Motherhood as one of the essences of our personal microcosm and nature as a fundamental macrocosm.
//
Mateřství jako základní část našeho mikrokosmu s obrazem přírody, fundamentálním makrokosmem.