Les / Forest

Les. Les jako starověké a mystické místo. Les jako naprosto soběstačné prostředí, které nepotřebuje zásah lidské ruky, aby přežil po celá staletí.

-I-

Forest. Forest as an ancient mystical place. Forest as a completely self-sufficient environment that does not need any human intervention to live on its own for centuries.