Language of Flowers

Květomluva je částí projektu Symbióza a symbolizuje naši ztracenou schopnost rozumět významům rostlin. Významy byly připisovány květinám a rostlinám po celá staletí a mají své kořeny již ve starověkých evropských a asijských kulturách.

-I-

Language of Flowers is a part of project Symbiosis and it symbolizes our lost ability to understand the meaning of flora. Meanings were attributed to flowers and plants over the centuries and have their roots in ancient European and Asian cultures.