Démoni Bali / Demons from Bali

Průvod Ngrupuk a ulice plné démonických bytostí z balijského hinduismu.

– I –

The Ngrupuk parade and streets full of demonic creatures from Balinese Hinduism.