BEHAVIO

Propagační a press fotografie vedoucího týmu BEHAVIO. Tato společnost se zabývá výzkumem lidského chovaní a motivací k určitému chování.

My chceme behaviorální vědu přiblížit lidem. Firmám, které potřebují lépe prodat užitečné produkty. Zaměstnavatelům, kteří tápou, jak motivovat své zaměstnance. Politikům, kteří potřebují prosadit důležité, ale odtažité věci. Každému z nás, kdo dělá denně stovky rozhodnutí. Lidské rozhodování nás baví a fascinuje, ale hlavně věříme, že když porozumíme svým podvědomým motivacím, budeme se lépe rozhodovat a lépe spolu vycházet. (oficiální text společnosti)

-I-

Promotional and press photos of BEHAVIO team leaders. This company is engaged in research into human behavior and behavioral motivation.