Beduins / Beduíni

After Petra was declared a World Heritage Site in 1985 and added to UNESCO sites, the Jordanian government began to move Bedouin families to the newly built village of Umm Sayhoun. “Most of the families have left, but there are still about 15 families still living here,” says Anas (28 y.o. local), who stays in his cave during the summer and spring, and much of his family is still living in the caves on the other side of Petra.

//

Poté, co byla Petra v roce 1985 prohlášena za světové kulturní dědictví a přidána k památkám UNESCO, začala jordánská vláda přesouvat beduínské rodiny žijící v jeskyních do nově vystavěné vesnice Umm Sayhoun. “Většina rodin odešla, ale v současnosti tu ještě pořád bydlí asi 15 rodin,” říká dvacetiosmiletý Anas, který hlavně v létě a na jaře přespává ve své jeskyni, a velká část jeho rodiny v jeskyních z druhé strany Petry stále žije.