Stromy / Armed Trees

Stromy jsou částí projektu Symbióza a symbolizují starověkou sílu přírody jako soběstačný a moudrý organismus, který je dostatečně inteligentní na to, aby fungoval bez jakékoliv pomoci.

-I-

Armed Trees is a part of project Symbiosis and it symbolizes the ancient power of nature as a self-sufficient and wise organism, which is intelligent enough to work on its own.